Via Transilvanica - Termeni și condiții Via Transilvanica - Termeni și condiții

Termeni și condiții

Pentru că înțelegem posibilitatea ca accesarea serviciilor noastre să fie dificilă, vă oferim în continuare un set de principii și reguli pe care trebuie să le respecte un vizitator atunci când utilizează website-ul viatransilvanica.com. Termenii şi Condițiile de accesare sunt regulile minimale care se completează cu prevederile legislației în vigoare.

Acest document respectă principiul egalității față de toți utilizatorii website-ului si este bazat pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, respectând totodată condițiile comerciale agreate prin contracte.

Vă rugăm să citiți acest document cu atenție. Prin navigarea pe site-ul nostru sau prin plasarea unei comenzi sunteți informați despre Termenii și Condițiile descrise mai jos si sunteți de acord să respectați aceste reguli. Vă rugam să citiți și Politica noastră de confidențialitate și Politica privind utilizarea modulelor cookie, înainte de a naviga pe site sau a plasa o cerere de ofertă.

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând și fără o notificare prealabilă acești Termeni. Accesând site-ul nostru veți găsi cea mai recentă versiune a Termenilor.

CINE SUNTEM NOI?

Operatorul care procesează datele cu caracter personal este: ASOCIAȚIA TĂȘULEASA SOCIAL, Sat Piatra Fântânele, Str. Obcioara nr.97, Comuna Tiha Bârgăului, 427363, jud. Bistrița-Năsăud, România, Cod fiscal: RO13681966, email [email protected].

OBIECTUL DOCUMENTULUI

Obiectul documentului îl reprezintă punerea la dispoziția utilizatorului a unei platforme online care prezinta activitățile ASOCIAȚIA TĂȘULEASA SOCIAL în cadrul proiectului Via Transilvanica.

DEFINIȚII

 • „Platforma” este platforma interactivă online care permite vizualizarea de către Utilizator a serviciilor ASOCIAȚIEI TĂȘULEASA SOCIAL.
 • „Informațiile Confidențiale” înseamnă orice informație în legătură cu Utilizatorul sau Prestatorul, asociații și afiliații acestora sau cu prezentul Contract și pusă la dispoziţie fie înainte sau după data semnării.
 • „Utilizator” sau „Client” înseamnă persoana fizică ce accesează Platforma și/sau plasează o Comandă pentru achiziționarea Serviciilor oferite de către Prestator.
 • „GDPR” înseamnă REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
 • „Newsletter” înseamnă serviciul de primire a notificărilor electronice prin mesageria electronică, pe baza unui consimțământ al utilizatorului.

ELIGIBILITATE

Pentru a putea folosi platforma trebuie (1) să aveți peste 18 ani și/sau capacitate deplină de exercițiu, (2) să fiți de acord cu Termenii și (3) să ne furnizați informații de contact reale, complete și actualizate.

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați vor fi prelucrate respectând legislația națională și europeană privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate.

REGULI PRIVIND UTILIZAREA PLATFORMEI

Vă angajați să respectați următoarele reguli:

 • Veți furniza informații reale, complete și actualizate
 • Să nu distribuiți spam, mesaje comerciale nesolicitate, viruși, malware sau altfel de software dăunător
 • Să nu folosiți limbaj amenințător, abuziv, defăimător, vulgar, obscen, incitator la ură față de alți Utilizatori
 • Să nu încercați modificarea codului software al Website-ului
 • Să nu folosiți tehnici de scrapping/colectare pe scară largă a informațiilor din interiorul Website-ului fără acceptul în prealabil al ASOCIAȚIEI TĂȘULEASA SOCIAL
 • Veți respecta drepturile de proprietate intelectuală cu privire la orice element regăsit pe acest site
 • Nu veți desfășura niciun fel de acțiune care ar putea aduce orice fel de prejudiciu site-ului nostru

Vârsta minima a utilizatorului este de 18 ani.

Ne rezervăm dreptul de a bloca accesul oricărui utilizator care încalcă regulile de mai sus și de a ne adresa autorităților competente pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Platforma ar trebui folosită doar în scop de informare a vizitatorilor și pentru suport pentru aceştia. Utilizarea platformei se va face pe propria răspundere, ASOCIAȚIA TĂȘULEASA SOCIAL neasumându-și în niciun fel răspunderea pentru eventualele prejudicii/erori care pot apărea ca urmare a folosirii platformei incluzând, dar fără a se limita la imposibilitatea obținerii unei oferte sau orice sancțiuni din partea autorităților publice sau pretenții din partea altor persoane sau entități.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu legislația națională și europeană, inclusiv în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR). Prin plasarea unei cereri de ofertă sau intrarea în legătură cu noi pe orice canal sau prin orice mijloc, datele dumneavoastra sunt prelucrate conform Politicii noastre de confidențialitate (GDPR).

CONFIDENȚIALITATE

Atât ASOCIAȚIA TĂȘULEASA SOCIAL cât și Utilizatorul se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul document, cu excepția celor autorizate în prealabil, în scris de către ASOCIAȚIA TĂȘULEASA SOCIAL /Utilizator și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.

Informațiile Confidențiale pot fi puse la dispoziţie fie în scris, în formă lizibilă vizual sau electronic, inclusiv prin fax sau prin alte forme electronice de transmitere, sau oral, și pot fi marcate ca fiind confidențiale sau nu.

Următoarele informații nu sunt considerate ca fiind Informații Confidențiale:

 • sunt sau au devenit publice (inclusiv, fără limitare la orice informații prezentate oricărei agenții guvernamentale și disponibile publicului) altfel decât în urma unei dezvăluiri de către ASOCIAȚIA TĂȘULEASA SOCIAL cu încălcarea prezentei secțiuni
 • sunt puse la dispoziția ASOCIAȚIEI TĂȘULEASA SOCIAL pe baze neconfidențiale dintr-o sursă diferită de Utilizator despre care ASOCIAȚIA TĂȘULEASA SOCIAL consideră că nu îi este interzis să dezvăluie astfel de informații către Prestator
 • sunt cunoscute de ASOCIAȚIA TĂȘULEASA SOCIAL înainte de a fi primite de la Utilizator fără nicio obligație de confidențialitate
 • sunt dezvoltate de ASOCIAȚIA TĂȘULEASA SOCIAL independent de Informațiile Confidențiale dezvăluite de Utilizator

Utilizatorul nu va dezvălui niciunui terț Informațiile Confidențiale primite de la ASOCIAȚIA TĂȘULEASA SOCIAL și doar în condițiile arătate prin prezentele Termeni și Condiții și cu excepția cazului în care este obligat conform legislației în vigoare.

NOTIFICĂRI

Utilizatorul este de acord ca toate comunicările efectuate în baza prezentului document să aibă loc prin intermediul poștei electronice la adresa comunicată de acesta în Platformă, consimțind că o astfel de comunicare este validă prin simpla dovadă din partea Prestatorului privind trimiterea comunicării. ASOCIAȚIA TĂȘULEASA SOCIAL are dreptul să folosească și alte metode de transmitere (prin poștă, curier sau prin intermediul executorilor judecătorești) a comunicărilor sale către Utilizator.

Părțile convin ca toate comunicările în legătură cu prezentul document se vor efectua la următoarele adrese:

 • Pentru Utilizator - la adresa de e-mail menţionată prin intermediul Platformei
 • Pentru ASOCIAȚIA TĂȘULEASA SOCIAL - la următoarea adresă electronică: [email protected]

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Întregul conținut al platformei este proprietatea intelectuală a ASOCIAȚIEI TĂȘULEASA SOCIAL. Platforma va fi folosită de către utilizatori doar pentru  corespondența cu ASOCIAȚIA TĂȘULEASA SOCIAL.

Utilizatorii platformei nu au dreptul de a descărca, modifica parțial sau integral site-ul, reproduce parțial sau integral site-ul, copia, distribui, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră contrară intereselor ASOCIAȚIEI TĂȘULEASA SOCIAL, indiferent dacă există sau nu un scop comercial.

Orice conținut (incluzând, dar fără a se limita la elemente vizuale, baze de date, elemente de grafică, mărci, conținut juridic) sunt proprietatea intelectuală a ASOCIAȚIEI TĂȘULEASA SOCIAL. Întregul site este protejat de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, iar pentru orice încălcare a proprietății intelectuale, ASOCIAȚIA TĂȘULEASA SOCIAL își rezervă dreptul de a sesiza instanțele de judecată competente pentru recuperarea integrală a prejudiciului, precum și de a depune o plângere penală la organele judiciare pentru tragerea la răspundere penală a făptuitorului.

LEGISLAȚIA APLICABILĂ. LITIGII

Prezentului acord, precum și oricărei utilizări a platformei i se va aplica legea română. Părțile vor încerca soluționarea oricărei neînțelegeri pe cale amiabilă, în caz contrar litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii.

Ultima actualizare: 24.06.2023

 

Donează

Contribuie și tu la mentenanța și dezvoltarea traseului Via Transilvanica, printr-o donație simplă sau recurentă!

Donează